List of Throws for OSU Club Promotion

Dai-Ikkyou (Orange Belt)

Dai-Yonkyou (Intermediate Brown Belt)

1-1
De-Ashi-Barai


4-1
Sumi-Gaeshi

1-2
Hiza-Guruma


4-2
Tani-Otoshi

1-3
Sasae-Tsurikomi-Ashi


4-3
Hane-Makikomi

1-4
Uki-Goshi


4-4
Sukui-Nage

1-5
O-Soto-Gari


4-5
Utsuri-Goshi

1-6
O-Goshi


4-6
O-Guruma

1-7
O-Uchi-Gari


4-7
O-Soto-Makikomi

1-8
Seoi-Nage


4-8
Uki-Otoshi
Dai-Nikyou (Green Belt)
Dai-Gokyou (Upper Brown Belt)

2-1
Ko-Soto-Gari


5-1
O-Soto-Guruma

2-2
Ko-Uchi-Gari


5-2
Uki-Waza

2-3
Koshi-Guruma


5-3
Yoko-Wakare

2-4
Tsurikomi-Goshi


5-4
Yoko-Guruma

2-5
Okuri-Ashi-Barai


5-5
Ushiro-Goshi

2-6
Tai-Otoshi


5-6
Ura-Nage

2-7
Harai-Goshi


5-7
Sumi-Otoshi

2-8
Uchi-Mata


5-8
Yoko-Gake
Dai-Sankyou (Brown Belt)

3-1
Ko-Soto-Gake

3-2
Tsuri-Goshi

3-3
Yoko-Otoshi

3-4
Ashi-Guruma

3-5
Hane-Goshi

3-6
Harai-Tsurikomi-Ashi

3-7
Tomoe-Nage

3-8
Kata-Guruma